vn00.comĐặc biệt

Mua bây giờ: (USD)

$1600.00 *


Chi tiết miền

Đặt giá/Đề xuất: 0
Trạng thái: Mở
Tuổi: –
Đấu giá kết thúc: 2018/02/23 12:57 AM (PST)
Lượt xem: 1699
Lưu lượng: –
Giá trị dự tính : –

Chữ thường: v n 0 0 . c o m
Chữ hoa: V N 0 0 . C O M
Hạng mục: Kinh doanh - Doanh nghiệp
Mô tả: –
* Cộng thêm phí gia hạn đăng ký tên miền một năm và phí ICANN, nếu có

Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2017/12/10 09:26 PM (PST)
2 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.