Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp
kubetvn.asiaĐặc biệt

Mua bây giờ: (USD)

$1500.00 *


USD $

Chi tiết miền

Đặt giá/Đề xuất: 0
Trạng thái: Mở
Tuổi: –
Đấu giá kết thúc: 2023/07/28 09:02 AM (PDT)
Lượt xem: 387858
Lưu lượng: –
Giá trị dự tính : –

Chữ thường: k u b e t v n . a s i a
Chữ hoa: K U B E T V N . A S I A
Hạng mục: Khác - Tất cả
Mô tả: –
* Cộng thêm phí gia hạn đăng ký tên miền một năm và phí ICANN, nếu có

Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2023/06/10 07:34 AM (PDT)
3 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.