Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp
Đấu giá miền Ghi miền vào danh sách Công cụ Giá cả

Đấu giá

Thị trường tên miền thứ cấp
Các tìm kiếm phổ biến
Kết quả tìm kiếm sẽ trả lại

Công cụ đấu giá

API đấu giá
Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách mở rộng hoạt động tìm kiếm đấu giá của chúng tôi vào hệ thống của chính bạn hay thậm chí tự động hóa quá trình mua để đặt giá và thanh toán cùng lúc. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ GoDaddy Đấu giá® tại (480) 505-8877.
 
Site FTP đấu giá
Nhận danh sách đầy đủ TẤT CẢ các cuộc đấu giá có sẵn — bao gồm “Danh mục nổi bật”, “Tích cực nhất”, “Miền 5 chữ cái” và các nội dung khác— được cập nhật hàng đêm. Có sẵn để bạn tải về dưới dạng XML, CSV và ZIP, tùy theo định dạng nào phù hợp với bạn nhất. Hãy dùng thử ngay hôm nay
 
Công cụ đặt giá nhiều mục
Bạn chú ý đến nhiều miền? Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách đặt giá cùng lúc cho tối đa 50 miền bằng Công cụ đặt giá nhiều mục của chúng tôi. Bạn chỉ cần chuẩn bị danh sách các miền bạn quan tâm, cũng như số tiền đô la sẽ chi tiêu và đặt giá cho tất cả cùng lúc! Dùng thử ngay
Công cụ đặt giá nhiều mục chỉ khả dụng riêng cho thành viên GoDaddy Đấu giá. Tham gia ngay
 
Nguồn cấp RSS
Đừng bỏ lỡ các cuộc đấu giá mới nhất! Nhận thông tin cập nhật đến từng phút bằng cách đăng ký xem nguồn cấp RSS của chúng tôi, bao gồm:
> Danh mục nổi bật của hôm nay
> Tên miền khóa sổ
> Đấu giá tích cực nhất
> Đấu giá có lưu lượng
> Blog đấu giá
> Ngọc quý mỗi ngày
 
Ngọc quý mỗi ngày
Tìm hiểu các ưu đãi tuyệt vời về miền mỗi ngày. Hãy theo dõi @GoDaddy Đấu giá trên Twitter và nhận thông tin nội bộ sốt dẻo về các cuộc đấu giá gay cấn được chọn lựa kỹ càng từ hàng nghìn miền khả dụng.

Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2023/09/27 10:16 AM (PDT)
3 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.