Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp
Đấu giá miền Ghi miền vào danh sách Công cụ Giá cả

Đấu giá

Thị trường tên miền thứ cấp
Các tìm kiếm phổ biến
Kết quả tìm kiếm sẽ trả lại

Ghi miền vào danh sách

Tạo danh mục của bạn    * Bắt buộc         
Tên miền: * Xác nhận tên miền: * Loại danh mục: *
www. .
www. .COM
 
Thêm chi tiết danh mục
Chọn loại danh mục
 
Gia tăng khả năng hiển thị

Nâng cấp danh mục MIỄN PHÍ trong 3 tháng để làm tăng khả năng hiển thị cho miền của bạn.

Thêm miền của bạn vào phần "Danh mục nổi bật" xoay vòng trên trang chủ của chúng tôi - được hiển thị cho hơn 1 triệu khách truy cập mỗi tuần!

Nhắm mục tiêu đến người mua đang tìm kiếm một loại miền cụ thể.


Nổi bật trên trang chủ

Nổi bật trong hạng mục
 
Nhận khoản thanh toán
Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn nhận khoản thanh toán theo cách nào.
Đặt cọc thanh toán cho: 
 
Thỏa thuận *
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận về Điều khoản dịch vụ chung, Thỏa thuận thành viên GoDaddy Đấu giá, và với cơ cấu giá dành cho GoDaddy Đấu giá.
Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2023/12/07 09:24 PM (PST)
3 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.